Belangrijke mededeling

Beste Cobu Boys Leden

Het zal niemand zijn ontgaan dat de Coronacrisis helaas nog niet achter ons ligt.

Vanuit de overheid zijn momenteel beperkende maatregelen van kracht waarbij sportkantines als horecaonderneming worden gezien.

Dat betekent dat ook wij als vereniging voor onze kantine verplicht zijn tot het houden van toegangscontrole middels de bekende Corona Check App.

Mede gezien de huidige situatie van toenemende besmettingen zullen wij als vereniging vanaf heden de toegangscontrole tot onze kantine gaan aanscherpen.

Verzoek is dan ook om hier rekening mee te houden en bij bezoek aan onze kantine altijd in het bezit te zijn van een geldig Coronatoegangsbewijs.

Bij voorbaat dank voor ieders begrip en medewerking.

Het Bestuur.

Secretaris@cobuboys.nl

Leave a Comment

(required)

(required)