SVP: Algemene informatie

‘Als vereniging zijn we afhankelijk van de inzet van onze leden en vrijwilligers. Daarom zijn we ontzettend blij met deze groep die het iedere week mogelijk maakt dat wij op Cobu Boys kunnen voetballen en samen komen. Het is voor het voortbestaan van Cobu Boys daarom van groot belang dat zo veel mogelijk leden meedoen en meedenken met de vereniging. Met z’n allen bouwen we hiermee aan een gezonde, stabiele en duurzame vereniging. De SVP en de hiervoor opgerichte SVP-commissie zullen ons hierin ondersteunen. 

Wat houdt de SVP in? 

Met de SVP wordt een beroep gedaan op ieder gezin dat een spelend gezinslid heeft op de vereniging. De inzet voor de vereniging zal voor één gezin ieder seizoen ten minste 6 uur zijn, dat gelijk staat aan 6 SVP-punten. De inzet vindt plaats op basis van een door het bestuur vastgestelde limitatieve lijst met activiteiten. Voor spelers onder de 18 geldt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de SVP van het gezin. In het geval van scheiding kunnen beide ouders de SVP voor het kind vervullen. 

Via de trainer van het elftal worden de aanmeldingen verzameld. De ontvangen aanmeldingen worden doorgezet naar de verantwoordelijke commissie waaronder de activiteit valt. De betreffende commissie plant, waar mogelijk, het (gezins)lid in en bevestigt dit ook bij het (gezins)lid en/of diens begeleider of contactpersoon. Zodra de activiteit is uitgevoerd, stuurt de betreffende commissie de bevestiging hiervan naar de SVP-commissie. De SVP-commissie verwerkt deze bevestiging in haar administratie.  

Is er ook vrijstelling voor de SVP? 

Vrijwillige trainers, leiders, coaches, commissie- en bestuursleden, door het bestuur aangestelde functionarissen (die per seizoen aantoonbaar meer dan 10 uur aan vrijwilligerswerk verrichten) en ereleden genieten vrijstelling voor de SVP.  Daarnaast geldt er een eenmalige vrijstelling voor het gezin van een lid dat een nieuwe sponsor aanbrengt die voldoet aan het geldende sponsorbeleid binnen de vereniging en die daadwerkelijk sponsor wordt van de vereniging. Het gezin is enkel in het jaar waarin de sponsor wordt aangedragen vrijgesteld. 

Is de SVP verplicht?  

We gaan er van uit dat iedereen zich actief wilt inzetten voor de vereniging. De vereniging biedt leden wel de mogelijkheid om de SVP af te kopen. Het afkoopbedrag staat voor het seizoen 2022/2023 vastgesteld op € 45, – per spelend gezinslid. Het afkoopbedrag kan jaarlijks op de ALV worden gewijzigd. 

Wat gebeurt er bij onvoldoende uitvoering van de SVP?  

Het is de eigen verantwoordelijkheid van (het gezin van) het lid om uitvoering te geven aan de SVP. Wanneer een lid zich niet heeft aangemeld voor de SVP of onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de SVP gaat de vereniging er van uit de het lid de SVP heeft afgekocht. Het lid ontvangt een aankondiging dat het afkoopbedrag (€45,-) geïncasseerd zal worden door de vereniging. 

Wacht niet te lang met het opgeven van je voorkeuren, want voor je het weet zijn jouw voorkeursactiviteiten al helemaal ingevuld door anderen! Heb je vragen of zou je graag meer informatie willen over de SVP, twijfel dan niet om de jongens van de commissie op de vereniging of via svp@cobuboys.nl aan te spreken.   

De SVP-commissie wordt vormgegeven door Lambert Bax in de rol van voorzitter/coördinator. Joris Flipse en Kaj Tijhuis zullen zich ontfermen over de administratie & IT en Dirk Wilken neemt de communicatie & procesbegeleiding op zich.’ 


Lambert Bax (voorzitter/coördinator)

Dirk Wilken (communicatie & procesbegeleiding)

Joris Flipse (Administratie & IT)

Kaj Tijhuis (Administratie & IT)