Technisch Beleid

De afgelopen periode is er vanuit het Bestuur een Technisch Beleid opgesteld in nauwe samenwerking met de Hoofdtrainers van Heren 1 en Dames 1 en diverse leden van de Jeugdcommissie.

Het Technisch Beleid ziet erop toe dat er in de komende jaren nadrukkelijke aandacht wordt gelegd op het bewaken van de verenigingscultuur en het plezier in voetbal. Daarnaast zal er ruimte worden gemaakt om de jeugdorganisatie verder te laten groeien en ontwikkelen.

Doelstelling van het Technisch Beleid is dan ook het scheppen van randvoorwaarden die bijdragen tot het optimaliseren van het spelplezier en het beter maken van spelers.

Vanaf heden is het de bedoeling dat alle trainers en commissieleden werken volgens de uitgangspunten van dit Technisch Beleid. Verzoek is dan ook om goed kennis te nemen van de inhoud van het Technisch Beleid.