Vertrouwenscontactpersonen

Waarom een vertrouwenscontactpersoon? 

Ongewenst gedrag komt helaas overal voor. Op straat, op school, thuis en ook bij de voetbalclub. Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag, zoals: agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie: het kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur. 

Als je met ongewenst gedrag te maken hebt, op of rond het veld, is het handig te weten waar je terecht kunt voor advies of hulp. Of gewoon een luisterend oor.
Het bestuur van Cobu Boys vindt dit belangrijk en daarom zijn er bij Cobu Boys twee vertrouwenscontactpersonen: Sariah Engels en Henk van de Kamp 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon? 

Een vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal. Hij/zij heeft een geheimhoudingsplicht over wat jij vertelt.
De vertrouwenscontactpersoon is er voor de voetballers, de ouders, de begeleiders, coaches en trainers. Ook voor alle vrijwilligers bij de club. 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon? 

De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jou en kan jou begeleiden. In overleg met jou en soms ook met je ouders zoeken zij naar een bemiddelaar of verwijzen naar een hulpverlener. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon jou helpen bij het indienen van een formele klacht. De vertrouwenscontactpersonen zijn neutraal en onafhankelijk van het bestuur van Cobu Boys.

Wie zijn de Cobu Boys vertrouwenscontactpersonen? 

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn Henk en Sariah.

Henk
Sariah


Jij kan zelf kiezen wie je belt als je een vraag hebt.
Henk is te bellen op 06-83992545, emailadres: henkvandekamp22@gmail.com en Sariah Engels:  06-58975150, emailadres: sariahengels@protonmail.com

Meer informatie 

Voor meer informatie over fijn en veilig sporten, zie http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag en http://www.veiligsportklimaat.nl 

Hoe werkt de vertrouwenscontactpersoon? 

Hiervoor is een protocol ontwikkeld waarin is vastgelegd hoe het werkt en wat je mag verwachten. Hieronder volgt de tekst van dat protocol: Protocol vertrouwenscontactpersonen