Algemene informatie

 

Contactgegevens

Terrein en Clubhuis Correspondentieadres Bankrelaties
Sportpark Zielhorst
Rondweg Oost 10
3822 ZT Amersfoort
algemenezaken@cobuboys.nl
Secretaris Cobu Boys
Postbus 2927
3800 GK Amersfoort
Rabobank:
NL88 RABO 0123 0410 31

Lidmaatschappen

Aanmeldingen Senioren Aanmeldingen Jeugd Ledenadministratie
Ledenadministratie
ledenadministratie@cobuboys.nl
coördinatoren@cobuboys.nl Aaldert Hofman
ledenadministratie@cobuboys.nl
Contributies 2020-2021 Lidmaatschap Kledingcommissie

Senioren: €210,-
Junioren: €165,-
Pupillen: €145,-
Kabouters: €80,-
Peuters: €60,-
Krasse Knarren: €110,-
45+: €50,-

Verplichte kledingbijdrage: € 15,-

Inschrijfgeld: €10,-

Het lidmaatschap loopt
van 1 juli t/m 30 juni
Karin, Marjo, Hilma en Bea
kledingcommissie@cobuboys.nl

Multimedia

Webredactie

Redactie CoBulletin

Belangrijke informatie

Robin Smit
Aaldert Hofman
Erik Roest

webmaster@cobuboys.nl

Erik Roest

Huishoudelijk Reglement 2021

Amersfoorts Convenant
Toekomst op Sportpark Zielhorst

 

Visie op onze vereniging