COBU Boys SVP-Formulier graag 1x per gezin invullen

SVP betekent in het kort dat ieder gezin, met voetballende leden, per seizoen zes uur aan vastgestelde vrijwilligerstaken moet vervullen om haar steentje bij te dragen aan onze vereniging.  Voor mensen die dit niet willen bestaat er de mogelijkheid om de SVP af te kopen.

In de alv van mei 2023 is gecommuniceerd dat we het SVP-proces gaan aanpassen op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Verantwoordelijkheid voor de registratie van taken komt bij de leden te liggen.
  • Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken komt bij de leden te liggen.
  • De verantwoordelijkheid voor de steekproefsgewijze controle op registratie en uitvoering komt bij de svp commissie en/of het bestuur.
  • SVP Commissie is verantwoordelijk voor de communicatie rondom het svp-beleid.
  • SVP Commissie is verantwoordelijk voor het faciliteren van svp-registratie voor leden 

Wij willen al onze leden en/of ouders/verzorgers van onze leden verzoeken om onderstaand SVP-formulier 1x per gezin in te vullen. 

Omdat wij onze vrijwilligers niet goed in kaart hebben gebracht, vragen wij uitdrukkelijk ook iedereen waarvan bekend is dat zij vrijwilliger zijn, het formulier in te vullen.

Formulier

Iedereen die het formulier niet invult krijgt in december of januari een factuur van € 50,- om de SVP af te kopen.

Voor meer informatie over wat de svp inhoudt en hoe wij deze op Cobu Boys vormgeven kunt u onderstaande link volgen. 

Eventuele vragen kunt u sturen naar bestuur@cobuboys.nl

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

de SVP commissie