Update Corona-protocol

Vanaf 1 juli vervallen de beperkingen op het veld om te voetballen voor alle categorieën én kunnen de clubs weer bezoekers en toeschouwers op hun accommodaties ontvangen. Globaal komt dit laatste erop neer dat heel veel weer mag mits men zich strikt blijft houden aan wat premier Mark Rutte de basisregels noemt, waaronder de 1,5 meter afstand houden, vaak de handen wassen, drukte vermijden en thuisblijven als je ziek bent.

Het specifieke Cobu Boys protocol is geactualiseerd en staat op onze site onder de Algemene Informatie. De hoofdlijnen zijn als volgt, voor meer details zie het protocol.

  1. Tijdens de trainingen hoeft de 1,5 meter afstand tijdelijk niet in acht te worden genomen. Voorafgaand en na afloop van de training geldt deze 1,5 meter afstand WEL.
  2. De looproutes naar het veld, en vanaf het veld, blijven ongewijzigd. Indien een team als laatste traint, dan hoeft de route vanaf het veld niet gevolgd te worden.
  3. Zodra de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn, gaan ook de kantine en ’t OnderInn weer open. Naar verwachting is dat met ingang van 4 juli 2020. De aanwijzingen van de vrijwilligers moeten opgevolgd worden.
  4. Zodra alle noodzakelijke maatregelen getroffen zijn, gaan ook de kleedkamers en douches weer open. Naar verwachting is dat met ingang van 4 juli 2020. De aanwijzingen van de vrijwilligers moeten opgevolgd worden. Let op: In de kleedkamers en douches moet de 1,5 meter afstand aangehouden worden.
  5. Toeschouwers bij trainingen en wedstrijden zijn ook weer welkom, mits zij onderling de 1,5 meter afstand in acht nemen. De aanwijzingen van de vrijwilligers moeten opgevolgd worden.

Wij roepen iedereen op om deze maatregelen nauwgezet op te volgen, zodat we weer allemaal van de voetbalsport kunnen genieten.

Bestuur v.v. Cobu Boys

Leave a Comment

(required)

(required)