Cobu Boys strijdt tegen discriminatie, intimidatie en pestgedrag

Het voorkomen van discriminatie, seksuele intimidatie en pestgedrag staat bij Cobu Boys hoog op de agenda. Het bestuur heeft twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld, die slachtoffers een luisterend oor en een helpende hand bieden:  Henk van de Kamp en Jeanet Smith. Door hun werk bij de politie zijn ze bekend met deze gevoelige thema’s.

 ,,In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving essentieel; voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen’’, vertelt Henk van de Kamp. ,,Om die reden staat beleid rond seksuele intimidatie bij de Cobu Boys hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen. Het is belangrijk om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat clubs beleid maken in de strijd tegen seksuele intimidatie. Op die manier bevorder je een veilig sportklimaat en kun je ook inzetten op een goede begeleiding.’’

Cobu Boys heeft enkele maatregelen genomen om de veiligheid van de (jeugd)spelers te vergroten. Alle trainers, leiders en begeleiders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen, er worden gedragsregels vastgesteld en er zijn vertrouwenscontactpersonen aangesteld. ,,Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Op die manier verklein je de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen, te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als Cobu Boys uitstralen dat wij voor de volle 100 procent achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.’’

SONY DSC

Jeanet Smith en Henk van de Kamp

Attachment