Help, Help, Help

Kijk op onze web site en jullie zullen zien, dat de sectie sponsoring drastisch vernieuwd is. (HIER)

De sponsorcommissie heeft alle standaard vormen van sponsoring duidelijk samengevat. (HIER)

Nu hebben we hulp nodig om al deze sponsorvormen onder de aandacht van potentiële sponsors te brengen.

Er zijn ongetwijfeld mensen, die goede contacten hebben in de zakenwereld, bij leveranciers, winkels of andere bedrijven. Deze contacten willen we heel graag benutten. Probeer iemand in jullie omgeving te interesseren voor sponsoring van onze mooie vereniging. De tarieven zijn zeer redelijk en zouden voor geïnteresseerden geen probleem mogen zijn. 

Naast de genoemde sponsorvormen zijn er natuurlijk nog tal van andere vormen van sponsoring denkbaar. Wil je meer weten, spreek dan iemand van onze sponsorcommissie aan.

Bij een grote vereniging als Cobu Boys, horen veel meer sponsors dan we nu hebben!

Help ons mee om dit voor elkaar te krijgen.

Namens de sponsorcommissie

Frank Strijbosch

Hans van Wijkhuizen

Ralph Sargent

Leave a Comment

(required)

(required)