Belangrijke mededeling ALV

Geacht Cobu Boys lid,

Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u er op dat morgenavond in het clubhuis bij de Algemene Ledenvergadering uw Corona Toegangsbewijs zal worden gecontroleerd.
Zoals afgelopen vrijdag al gemeld via de mail kunt u de ALV ook online bijwonen via Teams-meeting.

Het Bestuur

Leave a Comment

(required)

(required)