Alle teams mogen trainen!

Met ingang van 11 mei mogen alle teams weer trainen, als ze dat willen. Dus niet alleen de jeugd, ook de senioren mannen en vrouwen.

Op basis van de evaluatie hebben we ons Cobu Boys Protocol iets aangescherpt, dus lees dat nog even voordat je weer gaat trainen!

We hopen je weer bij Cobu Boys te zien, maar dan moet je je wel aan de regels houden:

  1. Luister naar de aanwijzingen van de Cobu Boys vrijwilligers en trainers!
  2. Hou je aan het NOC*NSF protocol
  3. Hou je aan de KNVB-protocollen
  4. Hou je ook aan het aanvullende protocol van Cobu Boys, daarin staan de extra regels en de trainingstijden: Cobu Boys Protocol

Je moet je altijd aan de verplichte looproute houden:

De trainingen tot dusver verliepen prima, onder toezicht van duidelijk herkenbare vrijwilligers, die in de hesjes van de Club van 100 liepen.

Leave a Comment

(required)

(required)